Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the European Convention on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access
Дата на документа: 15/12/2010
№ на документ: COM(2010) 755
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове