Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно схемите за качество на селскостопанските продукти - SEC(2010) 1524 окончателeн SEC(2010) 1525 окончателeн
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on agricultural product quality schemes - SEC(2010) 1524 final SEC(2010) 1525 final
Дата на документа: 10/12/2010
№ на документ: COM(2010) 733
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове