Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Последваща оценка на събитието „Европейска столица на културата“ за 2009 г. (Линц и Вилнюс)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Ex Post evaluation of the 2009 European Capital of Culture event (Linz and Vilnius)
Дата на документа: 17/12/2010
№ на документ: COM(2010) 762
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове