Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА за ефективността и степента на съгласуваност на санитарния и фитосанитарния контрол върху вноса на храни, фуражи, животни и растения
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the effectiveness and consistency of sanitary and phytosanitary controls on imports of food, feed, animals and plants
Дата на документа: 21/12/2010
№ на документ: COM(2010) 785
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове