Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Премахване на данъчните пречки при трансграничните дейности за гражданите на ЕС - SEC(2010) 1576 final
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Removing cross-border tax obstacles for EU citizens - SEC(2010) 1576 final
Дата на документа: 20/12/2010
№ на документ: COM(2010) 769
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове