Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ Съобщение на Комисията - "Премахване на данъчните пречки при трансграничните дейности за гражданите на ЕС"
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying Commission Communication - "Removing cross-border tax obstacles for EU citizens"
Дата на документа: 20/12/2010
№ на документ: SEC(2010) 1576
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове