Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно процедурите за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент заедно с националните парламенти
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the procedures for the scrutiny of Europol’s activities by the European Parliament, together with national Parliaments
Дата на документа: 17/12/2010
№ на документ: COM(2010) 776
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове