Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ДИРЕКТИВА 2000/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 6 ЮНИ 2000 Г. ОТНОСНО КРАЙПЪТНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ НА ДВИЖЕЩИТЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - Отчетни периоди 2005 г.—2006 г. и 2007 г.—2008 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE APPLICATION BY THE MEMBER STATES OF DIRECTIVE 2000/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 6 JUNE 2000 ON THE TECHNICAL ROADSIDE INSPECTION OF THE ROADWORTHINESS OF COMMERCIAL VEHICLES CIRCULATING IN THE COMMUNITY - Reporting periods 2005–2006 and 2007–2008
Дата на документа: 17/12/2010
№ на документ: COM(2010) 754
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове