Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно данъчния режим на „octroi de mer“, който се прилага към френските отвъдморски департаменти - SEC(2010) 1558 окончателeн
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning the dock dues tax arrangements in the French overseas departments - SEC(2010) 1558 final
Дата на документа: 14/12/2010
№ на документ: COM(2010) 742
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове