Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка по режима на „octroi de mer“
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2004/162/EC as regards the products that may benefit from exemption from or a reduction in dock dues
Дата на документа: 14/12/2010
№ на документ: COM(2010) 749
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове