Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection
Дата на документа: 14/12/2010
№ на документ: COM(2010) 790
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове