Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Към засилен пазарен надзор при схемата на ЕС за търговия с емисии
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Towards an enhanced market oversight framework for the EU Emissions Trading Scheme
Дата на документа: 21/12/2010
№ на документ: COM(2010) 796
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове