Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела - {SEC(2010) 1547}{SEC(2010) 1548}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters - {SEC(2010) 1547 final}{SEC(2010) 1548 final}
Дата на документа: 14/12/2010
№ на документ: COM(2010) 748
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове