Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества - SEC(2010) 1590 окончателeн SEC(2010) 1591 окончателeн
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on control of major-accident hazards involving dangerous substances - SEC(2010) 1590 final SEC(2010) 1591 final
Дата на документа: 21/12/2010
№ на документ: COM(2010) 781
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове