Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Първа междинна оценка на съвместната програма „Интелигентна заобикаляща среда“ (СП ИЗС)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - First Interim Evaluation of the Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP)
Дата на документа: 16/12/2010
№ на документ: COM(2010) 763
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове