Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 215/2008 относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие, по отношение на Европейската служба за външна дейност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 215/2008 on the Financial Regulation applicable to the 10th European Development Fund, as regards the European external action service
Дата на документа: 20/12/2010
№ на документ: COM(2010) 795
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове