Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Паметта за престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL - The memory of the crimes committed by totalitarian regimes in Europe
Дата на документа: 22/12/2010
№ на документ: COM(2010) 783
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове