Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № ... / .. НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от [...] година за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION (EU) No OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of … laying down specific measures in favour of agriculture in the smaller Aegean islands
Дата на документа: 17/12/2010
№ на документ: COM(2010) 767
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове