Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ТРАДИЦИОННИТЕ ПРОДУКТИ, Придружаващ документа към Предложението за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти - SEC(2010) 1524 final COM(2010) 733 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - IMPACT ASSESSMENT ON TRADITIONAL SPECIALITIES GUARANTEED Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality schemes - SEC(2010) 1524 final COM(2010) 733 final
Дата на документа: 10/12/2010
№ на документ: SEC(2010) 1525
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове