Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ КЪМ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2009 г. ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) - COM(2010) 687
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - BACKGROUND DOCUMENT TO THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - 2009 ANNUAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA) - COM(2010) 687
Дата на документа: 01/12/2010
№ на документ: SEC(2010) 1430
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове