Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Потреблението на риболов, в режима на западните води след нотификация от държавите-членки и границите на биологично чувствителната зона, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Преглед на управлението на риболовното усилие в западните води - {COM(2010) 661}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Fishing effort consumption under the Western Waters regime as notified by Member States and boundaries of the Biologically Sensitive Area Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Review of fishing effort management in western waters - {COM(2010) 661}
Дата на документа: 11/11/2010
№ на документ: SEC(2010) 1367
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове