Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно Наблюдение на пазара за търговия и дистрибуция, Придружаващ документа към Доклада относно Наблюдението на пазара за търговия и дистрибуция - „Към по-ефективен и справедлив вътрешен пазар за търговия и дистрибуция до 2020 г.“ - {COM(2010)355 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT On Retail Services in the Internal Market Accompanying document to the Report on Retail Market Monitoring: "Towards more efficient and fairer retail services in the Internal Market for 2020" - {COM(2010)355 final}
Дата на документа: 05/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 807
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове