Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - "Представяне на дейността на комитетите по политики за 2009 година", Придружаващ документа към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА - COM(2010)354 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - "Presentation of committee activities in 2009 by policy sectors" Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF THE COMMITTEES DURING 2009 - COM(2010)354 final
Дата на документа: 02/07/2010
№ на документ: SEC(2010) 806
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове