Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Стара оценка на въздействие- Макрофинансова помощ на Република Молдова, Придружаващ документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова - COM(2010)302
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex ante evaluation statement - Macro-financial assistance to the Republic of Moldova Accompanying document to the Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing macro-financial assistance to the Republic of Moldova - COM(2010)302
Дата на документа: 09/06/2010
№ на документ: SEC(2010) 706
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове