Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - СПОРТ И СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Развиване на европейското измерение в спорта - COM(2011) 12 final SEC(2011) 67 final SEC(2011) 68 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - SPORT AND FREE MOVEMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Developing the European Dimension in Sport - COM(2011) 12 final SEC(2011) 67 final SEC(2011) 68 final
Дата на документа: 18/01/2011
№ на документ: SEC(2011) 66
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Образование и култура
Kомисии
Връзки
Текстове