Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2000/25/EО във връзка с прилагането на етапи на пределните стойности на емисиите по отношение на трактори с тясна колея - Оценка на въздействието - SEC(2011) 44 final COM(2011) 1 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2000/25/EC as regards the application of emission stages to narrow-track tractors - Impact Assessment - SEC(2011) 44 final COM(2011) 1 final
Дата на документа: 13/01/2011
№ на документ: SEC(2011) 43
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове