Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 ? MON 88017 (MON-89O34-3xMON-88O17-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MON 89034 ? MON 88017 (MON-89O34-3xMON-88O17-3) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 01/02/2011
№ на документ: COM(2011) 28
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове