Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно междинната оценка на Съвместното предприятие SESAR и неговия напредък в изпълнението на Европейския генерален план за управление на въздушното движение
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the intermediate evaluation of the SESAR Joint Undertaking and its progress on the execution of the European Air Traffic Management Master plan
Дата на документа: 24/01/2011
№ на документ: COM(2011) 14
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове