Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно Приносът но регионалната политика за устойчив растеж в рамките на „ЕВРОПА 2020“ - COM(2011) 17
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT of Regional Policy contributing to sustainable growth in Europe 2020 - COM(2011) 17
Дата на документа: 26/01/2011
№ на документ: SEC(2011) 92
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове