Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 91/414/EИО на Съвета с оглед на подновяване на включването на карбендазим като активно вещество
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Council Directive 91/414/EEC to renew the inclusion of carbendazim as active substance
Дата на документа: 28/01/2011
№ на документ: COM(2011) 27
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове