Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2006/197/ЕО на Комисията по отношение на подновяването на разрешението за пускане на пазара на съществуващ фураж, произведен от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-O15O7-1), въз основа на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (само текстовете на френски, нидерландски и английски език са автентични)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION amending Commission Decision 2006/197/EC as regards the renewal of the authorization to place on the market existing feed produced from genetically modified maize line 1507 (DAS-O15O7-1) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (Only the French, Dutch and English texts are authentic)
Дата на документа: 03/02/2011
№ на документ: COM(2011) 36
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове