Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления - {SEC(2011) 132 окончателен} {SEC(2011) 133 окончателен}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the use of Passenger Name Record data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime - {SEC(2011) 132 final} {SEC(2011) 133 final}
Дата на документа: 02/02/2011
№ на документ: COM(2011) 32
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове