Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документ към Предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно общ подход към използването на резервационни данни на пътниците - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {SEC(2011) 132 окончателeн} {COM(2011) 32 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE on the use of Passenger Name Record data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime - {COM(2011) 32 final} {SEC(2011) 132 final}
Дата на документа: 02/02/2011
№ на документ: SEC(2011) 133
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове