Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно непреките промени в земеползването във връзка с производството на биогорива и на нетранспортни течни горива от биомаса
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION on indirect land-use change related to biofuels and bioliquids
Дата на документа: 22/12/2010
№ на документ: COM(2010) 811
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове