Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ДО КОМИСИЯТА относно заявление EGF/2009/017 LT/Строителство на сгради, получено от Литва, за финансово участие от страна на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
Заглавие на английски: COMMUNICATION TO THE COMMISSION on application EGF/2009/017 LT/Construction of buildings received from Lithuania for a financial contribution from the European Globalisation Adjustment Fund
Дата на документа: 18/01/2010
№ на документ: SEC(2010) 21
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове