Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Съдействие за осигуряване на пълно покритие на здравните услуги чрез политиката за развитие, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Ролята на ЕС в световното здравеопазване - {COM(2010) 128} {SEC(2010) 380} {SEC(2010) 381}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Contributing to universal coverage of health services through development policy Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The EU Role in Global Health - {COM(2010) 128} {SEC(2010) 380} {SEC(2010) 381}
Дата на документа: 31/03/2010
№ на документ: SEC(2010) 382
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове