Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Меморандум за сътрудничество между Европейския съюз и Съединените американски щати в сферата на научноизследователската и развойната дейност в областта на гражданското въздухоплаване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Memorandum of Cooperation between the European Union and the United States of America in civil aviation research and development
Дата на документа: 04/02/2011
№ на документ: COM(2011) 44
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове