Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ТРЕТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2009 Г.) - SEC(2011) 139 окончателeн
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION THIRD ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN FISHERIES FUND (2009) - SEC(2011) 139 final
Дата на документа: 07/02/2011
№ на документ: COM(2011) 37
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове