Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ТРЕТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РИБАРСТВО (2009 Г.) - COM(2011) 37 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION THIRD ANNUAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN FISHERIES FUND (2009) - COM(2011) 37 final
Дата на документа: 07/02/2011
№ на документ: SEC(2011) 139
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове