Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на креозот като активно вещество в приложение I към нея
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include creosote as an active substance in Annex I thereto
Дата на документа: 10/02/2011
№ на документ: COM(2011) 50
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове