Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - 1-во прилагане на доклада относно SEPA Roadmap for 2009–2012, Придружаващ документа към РЕГЛАМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на техническите изисквания за преводите и директните дебити в евро, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 - SEC(2010) 1583 final SEC(2010) 1584 final COM(2010) 775 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - 1st implementation report on the SEPA Roadmap for 2009–2012 Accompanying document to the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing technical requirements for credit transfers and direct debits in euros and amending Regulation (EC) No 924/2009 - SEC(2010) 1583 final SEC(2010) 1584 final COM(2010) 775 final
Дата на документа: 16/12/2010
№ на документ: SEC(2010) 1585
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове