Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение зa РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion and provisional application of the Cooperation Agreement on Satellite Navigation between the European Union and its Member States and the Kingdom of Norway
Дата на документа: 14/02/2011
№ на документ: COM(2011) 51
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове