Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 15.12.2009 година за изменение на Решение С(2008)7406 от 27.11.2008 г. относно съвместната оперативна програма „Черно море за 2007—2013 г.“ за трансграничното сътрудничество по Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) за 2007—2013 г., която да се финансира по статии 19 08 02 01 и 19 08 02 02 от общия бюджет на Европейския съюз
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 15.12.2009 on the modification of decision C(2008)7406 of 27/11/2008 on the joint operational programme "Black Sea 2007-2013" for the ENPI Cross-Border Co-operation 2007-2013 to be financed under Article 19 08 02 01 and 19 08 02 02 of the general budget of the European Union
Дата на документа: 15/12/2009
№ на документ: C(2009) 9907
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове