Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ДО ИТАЛИЯ с оглед на прекратяването на ситуацията на прекомерен бюджетен дефицит
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION TO ITALY with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit
Дата на документа: 11/11/2009
№ на документ: SEC(2009) 1525
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове