Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА В ОТКРИВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА система за наблюдение на границите - (EUROSUR)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER REPORT ON PROGRESS MADE IN DEVELOPING THE EUROPEAN BORDER SURVEILLANCE SYSTEM - (EUROSUR)
Дата на документа: 24/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1265
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове