Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Приложимост на потреблението на безопасни марки на пазара и тяхното осъществяване чрез маркировка
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Feasibility of a consumer safety mark and its possible relation to CE marking
Дата на документа: 10/12/2008
№ на документ: SEC(2008) 3065
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове