Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 9.12.2008 година относно трансфера от страна на Европейската общност на дългосрочно отдаване под аренда на терен на сграда Van Maerlant 18
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 9.12.2008 concerning the transfer by the European Community of the long term lease for a plot of land at the Van Maerlant 18 building
Дата на документа: 09/12/2008
№ на документ: C(2008) 7790
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове