Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Насоки на Европейската общност за обезвреждане на мини 2008-2013 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Guidelines on European Community Mine Action 2008-2013
Дата на документа: 24/11/2008
№ на документ: SEC(2008) 2913
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове