Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗНОСА НА ЖИВИ ЖИВОТНИ ПРЕЗ 2007 Г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT ON THE RECOVERY OF EXPORT REFUNDS FOR LIVE ANIMALS IN 2007
Дата на документа: 30/09/2008
№ на документ: SEC(2008) 2567
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове