Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА изменящо Съобщение C(2005) 4010 от 19 октомври 2005 година съдържащо " Междуинституционална политика за офиси на представителства в Европейския съюз " с оглед на адаптиране на разпределението между Комисията и Европейския парламент на разходите, направени чрез придобиване на сгради, предназначени за помещение за " Къщи на Европейския съюз "
Заглавие на английски: COMMISSION COMMUNICATION amending Communication C(2005) 4010 of 19 October 2005 concerning "An interinstitutional policy for offices of the Representations in the European Union" with a view to adapting the key of distribution between the Commission and the European Parliament of the costs incurred by the acquisition of buildings intended as premises for the "European Union Houses"
Дата на документа: 23/07/2008
№ на документ: C(2008) 3721
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове